ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ

Η πρεσβυωπία δεν αποτελεί στατική κατάσταση αλλά ένα εξελικτικό πρόβλημα που συνδέεται με τη μείωση της όρασης, από κοντά.

Η πρεσβυωπία δεν αποτελεί στατική κατάσταση αλλά ένα εξελικτικό πρόβλημα που συνδέεται με τη μείωση της όρασης, από κοντά.

Αίτια

presviopiaΕμφανίζεται κατά το 40ο έως το 45ο έτος της ζωής του ανθρώπου ενώ γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτή όταν ο πάσχοντας δυσκολεύεται να εστιάσει στα διάφορα αντικείμενα που που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από αυτόν όπως πχ. το διάβασμα μιας εφημερίδας, την οθόνη ενός υπολογιστή κλπ. Η πρεσβυωπία οφείλεται κατά κόρον στη φθορά του κρυσταλλοειδούς φακού του ματιού προξενώντας κατ’ αυτό το τρόπο την αίσθηση πίεσης και βάρους στα μάτια καθώς επίσης και αυξημένες κεφαλαλγίες.

Αντιμετώπιση

Με γνώμονα λοιπόν τα παραπάνω, η όποια παρέμβαση θεωρείται αναγκαία ώστε τα άτομα να μπορούν να διαβαίνουν στη ζωή τους και να εκτελούν δραστηριότητες με την ίδια ευκολία που τις έκαναν στο παρελθόν, παρά το πέρας των χρόνων. Υπό τα πλαίσια αυτά, η χρήση πρεσβυωπικών γυαλιών (διπλοεστιακών ή πολυεστιακών) χαίρει ένα απο τους απλούστερους τρόπους αντιμετώπισης της πρεσβυωπίας όπως επίσης και η χρήση πολυεστιακών φακών επαφής. Στις περιπτώσεις δε όπου υφίσταται και καταρράκτης, ο οποίος θα πρέπει να αφαιρεθεί, η εμφύτευση πολυεστιακού ενθοφθάλμιου φακού, κατόπιν χειρουργικής επέμβασης, προτείνεται ως μια βέλτιστη λύση. Ένα απο τα κυριότερα πλεονεκτήματα της χρήσης πολυεστιακών ενδοφακών, σε σχέση με τους παραδοσιακά μονοεστιακούς φακούς, αφορά τη δυνατότητα περαιτέρω εστίασης (μακρυά-ενδιάμεσα-κοντά) και την απαλλαγή απο τα γυαλιά, στις καθημερινές δραστηριότητες, στα άτομα των οποίων η χρήση των τελευταίων δεν είναι θεμιτή.

Οι πολυεστιακοί ενδοφακοί δεν επηρεάζουν τη μορφή, το σχήμα και το μέγεθος του ματιού αλλά ουδόλως η τοποθέτηση τους εξυπηρετεί το μάτι ώστε να μπορεί να εστιάζει σε διαφορετικές αποστάσεις, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως. Να σημειωθεί ότι οι πολυεστιακοί φακοί δεν συνίσταται σε ασθενείς οι οποίοι έχουν πρόβημα με τον αμφιβληστροειδή (όπως πχ. εκφύλιση ωχράς κηλίδας, αποκόλληση, κ.ά).

Μια επέμβαση τοποθέτησης διαρκεί μόνο λίγα λεπτά (μόλις 8-12 λεπτά για κάθε μάτι) κι αφού πρώτα χορηγηθούν σταγόνες για τοπική αναισθησία. Το ποσοστό επιτυχίας απο την ένθεση ενός πολυεστιακού ενδοφακού είναι πολύ υψηλό, χάρη στην τεχνολογική ανάπτυξη, αλλά το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται απο τη γενική κατάσταση του οφθαλμού.