ΜΥΩΠΙΑ – ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑ – ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ

Στον φυσιολογικό οφθαλμό, ο κερατοειδής  χιτώνας (η πρόσθια επιφάνεια του ματιού) προσλαμβάνει το εισερχόμενο φως και το εστιάζει ακριβώς επάνω στον αμφιβληστροειδή (στο εσωτερικό του οφθαλμού).

Στον φυσιολογικό οφθαλμό, ο κερατοειδής  χιτώνας (η πρόσθια επιφάνεια του ματιού) προσλαμβάνει το εισερχόμενο φως και το εστιάζει ακριβώς επάνω στον αμφιβληστροειδή (στο εσωτερικό του οφθαλμού).

Ποια είναι τα διαθλαστικά σφάλματα του οφθαλμού;

 Ποια είναι τα διαθλαστικά σφάλματα του οφθαλμού;

Διαθλαστικά σφάλματα του οφθαλμούΜυωπία

Πρόκειται για μία διαθλαστική ανωμαλία κατά την οποία τα άτομα με αυτήν την πάθηση δεν βλέπουν  καθαρά τα μακρινά αντικείμενα. Στην μυωπία, ο οφθαλμός  είναι μεγαλύτερος από το φυσιολογικό. Έτσι, οι ακτίνες φωτός από τα μακρινά αντικείμενα εστιάζουν μπροστά από τον αμφιβληστροειδή, και όχι επάνω, με αποτέλεσμα να φαίνονται θολερά.

Υπερμετρωπία

Τα άτομα που έχουν υπερμετρωπία βλέπουν πιο καθαρά τα αντικείμενα που βρίσκονται σε μακρινή απόσταση παρά  σε κοντινή απόσταση. Στην υπερμετρωπία, ο κερατοειδής είναι συνήθως πιο επίπεδος και ο οφθαλμός μικρότερος από το φυσιολογικό. Ο κερατοειδής δεν διαθλά σωστά το φως κι έτσι το σημείο εστίασης βρίσκεται πίσω από τον αμφιβληστροειδή.  Αποτέλεσμα αυτού είναι τα κοντινά αντικείμενα να μοιάζουν θολά.

Αστιγματισμός

Στον αστιγματισμό, τόσο τα κοντινά, όσο και τα μακρινά αντικείμενα φαίνονται παραμορφωμένα. Ο κερατοειδής δεν έχει, συνήθως, τέλεια σφαιρικό σχήμα αλλά ελλειψοειδές, με συνέπεια να μην είναι δυνατή η συγκέντρωση των εισερχομένων στο μάτι ακτινών σε ένα σημείο.

Αντιμετώπιση

Κάποιος που έχει μυωπία, υπερμετρωπία ή/και αστιγματισμό έχει τρείς επιλογές. Να φορά γυαλιά, φακούς επαφής ή διόρθωση του προβλήματος με λέιζερ.

Η επέμβαση για τη διόρθωση του διαθλαστικού σφάλματος ενός οφθαλμού, (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός) με laser, γίνεται στον κερατοειδή χιτώνα του οφθαλμού, δηλαδή στην επιφάνεια του ματιού, μπροστά από την κόρη και την ίριδα.

Το laser και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται μπορούν να αλλάξουν καμπυλότητα και κατά συνέπεια τη δύναμη του κερατοειδή με πολύ ακριβή και εξειδικευμένο τρόπο, μόνιμα και χωρίς αυτό να επηρεάσει την υγεία του οφθαλμού. Η αλλαγή αυτή επιτρέπει στο άτομο που έχει υποστεί την επέμβαση να βλέπει πολύ καλά μακριά, χωρίς γυαλιά ή φακούς επαφής.

Είμαι κατάλληλος υποψήφιος για διαθλαστική επέμβαση με LASER;

Γίνεται λεπτομερής προεγχειρητικός έλεγχος σε όλους τους υποψήφιους για διαθλαστική επέμβαση. Αυτό αποσκοπεί, τόσο στη διαπίστωση της καταλληλότητας του οφθαλμού, όσο και στην επιλογή της κατάλληλης τεχνικής, ούτως ώστε το αποτέλεσμα της επέμβασης να είναι το καλύτερο και με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια.

Βασικές προϋποθέσεις είναι, ο κάθε υποψήφιος να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, να υπάρχει σταθερή όραση και διάθλαση για 1 χρόνο τουλάχιστον και να μην συνυπάρχουν άλλα οφθαλμολογικά προβλήματα. Ο Δρ. Βαγιανός με βάση τον λεπτομερή προεγχειρητικό έλεγχο θα επιλέξει και θα προτείνει την πλέον κατάλληλη τεχνική για την περίπτωση σας. 

Τεχνολογικός εξοπλισμός

Στο ιατρείο μας εφαρμόζουμε ένα αυστηρό πρωτόκολλο ελέγχου των υποψηφίων για διαθλαστική επέμβαση. Πραγματοποιούμε διάφορες μετρήσεις στον κάθε οφθαλμό, τόσο υποκειμενικές (διάθλαση με και χωρίς κυκλοπηγία, ocular dominance), δηλαδή αυτές που ορίζει ο ίδιος ο ασθενής, όσο και αντικειμενικές, δηλαδή αυτές που γίνονται από αυτόματα μηχανήματα (Autorefraction, Pupilometer, τοπογραφία κερατοειδούς με δύο μηχανήματα, τοπογραφία και Wavefront ανάλυσης με το μηχάνημα Aladdin της Topcon, Pentacam HR,  OCT προσθίου ημιμορίου).

Εκτός από τη μέτρηση του διαθλαστικού σφάλματος, άλλες σημαντικές παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη είναι:

 • Το πάχος  του πιο λεπτού σημείου του κερατοειδούς. Αυτό έχει σημασία για τον καθορισμό της τεχνικής και ελέγχεται με 3 διαφορετικές μεθόδους (OCT παχυμετρία, Pentacam HR, παχυμετρία και aberrometry με το σύγχρονο μηχάνημα Aladdin).
 • Η ομαλότητα όχι μόνο της πρόσθιας αλλά και της οπίσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς. Αυτό απαιτεί ειδική τεχνολογία (Pentacam HR και OCT κερατοειδούς) την οποία χρησιμοποιούμε σε όλα τα περιστατικά.
 • Το επιθήλιο του κερατοειδούς, το οποίο ελέγχεται με το ειδικό πρόγραμμα του OCT προσθίου ημιμορίου της εταιριας Optovue.
 • Ο καθορισμός του ακριβή άξονα του αστιγματισμού (όταν υπάρχει) με διαφορετικές τεχνολογίες.
 • Η αυστηρή μελέτη του μεγέθους της κόρης του οφθαλμού, τόσο σε φωτεινές όσο και σε σκοτεινές συνθήκες. Αυτό καθορίζει την ποιότητα της όρασης που μπορεί να έχει ένα άτομο μετά την επέμβαση σε πολύ σκοτεινές συνθήκες. Στη μελέτη αυτή μας βοηθά η υψηλή τεχνολογία του μηχανήματος ALADDIN της Topcon

Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές στις διαθλαστικές επεμβάσεις;

Όπως συμβαίνει με κάθε είδους επέμβαση, έτσι και στις διαθλαστικές επεμβάσεις μπορεί να υπάρξουν κάποιες επιπλοκές, οι οποίες βέβαια είναι εξαιρετικά σπάνιες και αντιμετωπίσιμες.

Πριν από την επέμβαση, ο χειρούργος σας θα σας εξηγήσει με κάθε λεπτομέρεια αυτές τις πιθανές επιπλοκές. Την ημέρα της επέμβασης, θα σας ζητηθεί να υπογράψετε εγγραφή συγκατάθεση (informed consent), όπως γίνεται με όλες τις επεμβατικές πράξεις.

Είδη Λέιζερ

Διαθλαστική χειρουργική - Λέϊζερ

Διαθλαστική χειρουργική είναι η ορολογία που αναφέρεται στις χειρουργικές μεθόδους αποκατάστασης  των διαθλαστικών ανωμαλιών των ματιών (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός) επιδρώντας και αναδιαμορφώνοντας στην πρόσθια επιφάνεια του οφθαλμού, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ευκρινής όραση έτσι ώστε να απαλλαγεί ο ασθενείς από την χρήση γυαλιών ή φακών επαφής.

Η διόρθωση των διαθλαστικών σφαλμάτων με laser τείνει να γίνει η πλέον διαδεδομένη επέμβαση σε όλη την Ιατρική.

Η ακτινωτή κερατοτομή ήταν η αρχική μέθοδος και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της διαθλαστικής χειρουργικής.  Η επαναστατική όμως μέθοδος με ακτίνες λέιζερ, χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας και στην αυξανόμενη εμπειρία των διαθλαστικών χειρουργών παρέχει αποτελεσματικότητα, ακρίβεια και ασφάλεια.

Σκοπός των επεμβάσεων αυτών κατά κανόνα είναι η απαλλαγή της άμεσης εξάρτησης από τα γυαλιά ή τους φακούς επαφής αλλά και η καλύτερη ποιότητας όρασης άρα και τρόπου ζωής .

Υπάρχουν  διάφορες τεχνικές και ο κάθε ασθενής υποβάλλεται σε προ-εγχειρητικό έλεγχο, έτσι ώστε να επιλεχθεί  κατάλληλη  για αυτόν τεχνική, ή να εφαρμοστούν εξατομικευμένες τεχνικές για τον κάθε ένα.

 • Φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή PRK:Eίναι η πρώτη μέθοδος λέιζερ που εφαρμόστηκε. H μέθοδος PRK είναι ολιγόλεπτη, πολύ αποτελεσματική στη διόρθωση μικρών βαθμών μυωπίας, με ή χωρίς αστιγματισμό, αλλά επίσης χρησιμοποιείται και σε περιπτώσεις που ο κερατοειδής είναι σχετικά λεπτός ή εμφανίζει ορισμένες ιδιομορφίες, π.χ. ουλές ή κερατόκωνο.  Μία πολύ λεπτή δέσμη Laser εφαρμόζεται στην επιφάνεια του κερατοειδούς, γίνεται η αφαίρεση της επιφανειακής μεμβράνης του κερατοειδούς (επιθήλιο) και στη συνέχεια εφαρμόζεται η θεραπεία με το Excimer Laser. Στο τέλος της επέμβασης τοποθετείται ένας φακός επαφής για να βοηθήσει το επιθήλιο να επουλωθεί μέσα στις επόμενες τρεις με τέσσερις ημέρες.
 • LASIK με femtosecond laser: Ανώδυνη, πολύ γρήγορη, αποτελεσματική στα πιο δύσκολα περιστατικά, η πιο διαδεδομένη μέθοδος για τη διόρθωση της μυωπίας, του αστιγματισμού και της υπερμετρωπίας. Πρόκειται για συνδυασμό δύο διαφορετικών λέιζερ. Γίνεται ότι και PRK , με τη διαφορά ότι εδώ το λέιζερ δεν γίνεται στην επιφάνεια του κερατοειδή, αλλά κάτω από μια λεπτή επιφανειακή “φλούδα” (κρημνός-flap). Κατά την μέθοδο αυτή ο κρημνός σχηματίζεται με την βοήθεια ειδικού συστήματος laser, του Femtosecond Laser  και έπειτα ακολουθεί ο διαχωρισμός του κρημνού από τον υπόλοιπο κερατοειδή και ακολουθεί η θεραπεία με το Excimer Laser, ώστε να αλλάξει η καμπυλότητά του κερατοειδούς.
 • LASIK Xtra: Εφαρμόζεται σε δύσκολα περιστατικά, όπως υψηλές μυωπίες και λεπτός κερατοειδής. Είναι μια επιπλέον διαδικασία στην οποία χρησιμοποιείται βιταμίνη B2 (ριβοφλαβίνη) και υπεριώδες φως (διάρκειας ενός λεπτού) μετά τη συνηθισμένη επέμβαση του LASIK. Έτσι, παρέχεται μία επιπλέον ασφαλιστική δικλείδα για τη σταθεροποίηση του αποτελέσματος.
 • ΦΑΚΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ (Visian ICL): Οι ασθενείς που αδυνατούν για κάποιο λόγο να υποβληθούν σε θεραπεία με Laser πιθανόν να μπορούν να υποβληθούν σε αυτήν την επέμβαση για τοποθέτηση ενός λεπτού φακού (όπως ένας φακός επαφής) μπροστά από τον κρυσταλοειδή φακό του ματιού.

Χειρουργικές διαθλαστικές 

 • Ενδοφακοί (IOL): Οι ενδοφακοί εφαρμόζονται σχεδόν πάντα στις επεμβάσεις καταρράκτη αλλά ανάλογα με την διοπτρική τους δύναμη μπορούν να διορθώνουν την μυωπία-υπερμετρωπία τον αστιγματισμό και την πρεσβυωπία που προϋπήρχε της επέμβασης του καταρράκτη. Οι ενδοφακοί τοποθετούνται μέσα στο σάκκο του φυσικού φακού του ματιού, το περιφάκιο, υποδυόμενοι τον καθαρό πυρήνα.
 • Φακικοί ενδοφακοί: Καινούρια μέθοδος, για ανθρώπους επιζητούν μια μόνιμη διόρθωση των διαθλαστικών σφαλμάτων όπως η διόρθωση της υψηλής μυωπίας έως και 20 διοπτρίες. Σχετικά απλή στην χειρουργική εφαρμογή της, έχει άμεσο και γρήγορο αποτέλεσμα, είναι αναστρέψιμη αν χρειαστεί και δεν χρειάζεται παραμονή στο νοσοκομείο. Οι φακικοί ενδοφακοί είναι ενδοφακοί που τοποθετούνται χειρουργικά μέσα στο μάτι, είτε μεταξύ του κερατοειδούς και της ίριδας, είτε ακριβώς πίσω από την ίριδα, σαν ένα είδος φακού επαφής επάνω στον φυσικό φακό του ματιού ο οποίος δεν αφαιρείται. Χρησιμοποιείται για την διόρθωση της υψηλής μυωπίας έως και 20 διοπτρίες.
 • Διορθώσεις με ενδοκερατικούς δακτύλιους: Πρόκειται για ένθεση πλαστικών δακτυλίων στο στρώμα του κερατοειδούς. Το πλεονέκτημα είναι ότι το αποτέλεσμα είναι αναστρέψιμο. Εφαρμόζονται κυρίως σε παθήσεις, όπως ο κερατόκωνος και η κερατεκτασία και στις περιπτώσεις που ο ασθενής έχει μικρή μόνο μυωπία ή αστιγματισμό. Πρόκειται για ένθεση πλαστικών δακτυλίων στο στρώμα του κερατοειδούς έτσι ώστε να διορθώσουν την καμπυλότητά του.