ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΗΣ – ΚΕΡΑΤΟΚΩΝΟΣ

Ο κερατοειδής αποτελεί το μέσο όπου εισέρχονται οι ακτίνες του φωτός ενώ διαμέσου αυτού η ένταση του κάμπτεται ώστε να διαβαίνει ελεύθερα στην κόρη και τελικά τον οφθαλμό. Σ’ ένα φυσιολογικό οφθαλμό οι ακτίνες φωτός εστιάζονται με ακρίβεια στον αμφιβληστροειδή, τον άμεσα υπεύθυνο για την επεξεργασία των ακτίνων και την αποστολή ερεθισμάτων στο οπτικό νεύρο. Κατά συνέπεια, ο ρόλος του είναι μεγίστης σημασίας για την ομαλή λειτουργία της όρασης, ενώ οποιαδήποτε παρατυπία στο σχήμα ή ακόμη και μικρή ουλή δύναται να προξενήσει προβλήματα.

Ο κερατοειδής αποτελεί το μέσο όπου εισέρχονται οι ακτίνες του φωτός ενώ διαμέσου αυτού η ένταση του κάμπτεται ώστε να διαβαίνει ελεύθερα στην κόρη και τελικά τον οφθαλμό. Σ’ ένα φυσιολογικό οφθαλμό οι ακτίνες φωτός εστιάζονται με ακρίβεια στον αμφιβληστροειδή, τον άμεσα υπεύθυνο για την επεξεργασία των ακτίνων και την αποστολή ερεθισμάτων στο οπτικό νεύρο. Κατά συνέπεια, ο ρόλος του είναι μεγίστης σημασίας για την ομαλή λειτουργία της όρασης, ενώ οποιαδήποτε παρατυπία στο σχήμα ή ακόμη και μικρή ουλή δύναται να προξενήσει προβλήματα.

Συμπτώματα

KERATOKONOSΟ κερατόκωνος είναι μια ασθένεια η οποία επηρεάζει την όραση επειδή το σχήμα του κερατοειδή μεταμορφώνεται απο σφαιρικό σε κωνικό, εξαιτίας της λέπτυνσης των ινών κολλαγόνου που βρίσκονται στον κερατοειδή χιτώνα του οφθαλμού. Στο στάδιο αυτό τα άτομα παραπονιούνται για φωτοφοβία και παρουσία διάφορων ειδώλων γύρω απο εικόνες καθώς επίσης και αστάθεια στους βαθμούς των γυαλιών τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Ο κερατόκωνος εμφανίζεται κατά την εφηβεία και μπορεί να αυξάνεται μέχρι και το 40ο έτος της ζωής του ανθρώπου με τη συχνότητα του να αγγίζει το ένα περίπου άτομο στους 2000 στο γενικό πληθυσμό. Παρά τις εκτεταμένες μελέτες που διενεργήθηκαν, στο χώρο, τα αίτια που προκαλούν τη δημιουργία κερατόκωνου δεν έχουν διευκρινιστεί ενώ οι γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες (κληρονομικότητα-τριβή οφθαλμών) καθώς επίσης και αλλαγές σε κυτταρικό επίπεδο (αλλεργίες) δείχνουν να κατέχουν σημαντικό ρόλο.

Αντιμετώπιση

Ο κερατόκωνος πρόκειται για μια διαταραχή του κερατοειδούς κατά την οποία το σχήμα και κατ’ επέκταση ολόκληρη η δομή του τελευταίου να λεπταίνει ολοένα και περισσότερο με αποτέλεσμα να παίρνει κωνικό σχήμα. Η αντιμετώπιση του κερατόκωνου δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση όμως τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί ορισμένες τεχνικές, στο χώρο, οι οποίες επιβραδύνουν την εξέλιξη του.

Ανάμεσα στις τεχνικές αυτές απαντάται και η πρωτοποριακή μέθοδος «Corneal Cross Linking» που αφορά τη διασύνδεση ινών κολλαγόνου με απώτερο στόχο την ενίσχυση και συνάμα σταθεροποίηση του κερατοειδή. Η εν λόγω διαδικασία επιτυγχάνεται με τη χρήση ριβοφλαβίνης (βιταμίνη Β2) και υπεριώδη ακτινοβολία. Είναι ανώδυνη και διαρκεί περίπου μισή ώρα κατόπιν αναισθητοποίησης του ματιού. Σε πρώτη φάση αφαιρείται το επιθήλιο του κερατοειδούς και τοποθετούνται στον οφθαλμό σταγόνες ριβοφλαβίνης για δέκα περίπου λεπτά, ενώ όταν κι εφόσον διαπιστωθεί ο εμποτισμός των βαθύτερων στοιβάδων του κερατοειδούς, με ριβοφλαβίνη, ακολουθεί η ακτινοβόληση του κερατοειδούς με υπεριώδη ακτινοβολία UVA για τρία λεπτά. Στο τέλος της θεραπείας τοποθετείται στον οφθαλμό ένας φακός επαφής ο οποίος παραμένει εκεί για 2-3 μέρες (μέχρις ότου να αναγεννηθεί το επιθήλιο) κι έπειται αφαιρείται. Η μέθοδος «Corneal Cross Linking» συστήνεται ανεπιφύλακτα ως μια ασφαλής μέθοδος που εξασφαλίζει πολύ καλά αποτελέσματα.