ΔΙΠΛΩΠΙΑ

Η διπλωπία είναι σπάνια πάθηση και οφείλεται σε παράλυση ή αδυναμία του οφθαλμοκινητικού μυός. Είναι η οφθαλμική κατάσταση, όπου ο πάσχων  ενώ προσπαθεί να εστιάσει την όρασή του σε ένα αντικείμενο, βλέπει δύο είδωλα.  Δηλαδή αν δείχνουμε στον πάσχον ένα μολύβι τότε αυτός βλέπει δύο αντικείμενα, και το ένα συνήθως είναι λίγο πιο «αχνό»  ή μπορεί να βρίσκεται πιο πλάι ή πιο πάνω ή πιο κάτω από το πρώτο.  Η κατάσταση αυτή συνήθως συνοδεύεται από έντονη ζάλη και πονοκέφαλο.

Ποιους επηρεάζει & αιτίες πρόκλησης

double visionΔιπλωπία είναι δυνατόν  να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, πλήττει όμως συχνότερα ανθρώπους στις μεγάλες ηλικίες. Τα αίτια περιλαμβάνουν, ανεύρυσμα εγκεφάλου, που μπορεί να είναι αιφνίδιας έναρξης και συνδυάζεται με πονοκέφαλο και ίσως άλλα νευρολογικά συμπτώματα.  Επίσης, μπορεί να προκληθεί  από σακχαρώδη διαβήτη, υπέρταση,  αγγειακό επεισόδιο,  όγκους  εγκεφάλου, κροταφική αρτηρίτιδα, μυασθένεια, αρτηριοσκλήρωση.

Αν εκδηλωθεί στα πρώτα 15 χρόνια, μπορεί να οφείλεται σε ίωση, τραυματισμό των οφθαλμών,  στις ηλικίες 20-45 η κύρια αιτία  είναι η σκλήρυνση κατά πλάκας, μπορεί επίσης να οφείλεται σε τραύμα των οφθαλμικών μυών.

Πρόληψη – Συμβουλές

Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες συμβουλές για πρόληψη που ν’ αφορούν την διπλωπία. Όταν υπάρχει ένδειξη θα πρέπει να επεμβαίνουμε στο σωστό χρόνο ώστε να αποφύγουμε τυχόν δυσκολίες που επιφέρει στο χειρουργείο μια ώριμη διπλωπία.

Αντιμετώπιση

Αρχικά πρέπει να καθοριστεί εάν η διπλωπία είναι μονόφθαλμη, δηλαδή εάν κλείνοντας το ένα από τα δύο μάτια παραμένει η διπλωπία.

  • Μονόφθαλμη διπλωπία: Αν πρόκειται για μονόφθαλμη διπλωπία η οποία δεν είναι νευρολογικής φύσης, συνήθως προκαλείται από υψηλό αστιγματισμό (λόγω κερατοκώνου) ή/και καταρράκτη. Στις περισσότερες περιπτώσεις αντιμετωπίζεται  με τη χρήση γυαλιών, ή φακών επαφής, ή χειρουργικής επέμβασης.
  • Διόφθαλμη διπλωπία: Εάν η διπλωπία είναι διόφθαλμη, τότε πολύ πιθανό να πρόκειται για νευρολογική ασθένεια και χρήζει περεταίρω νευρολογικής εξέτασης από ειδικό νευρολόγο. Αν δεν αποκατασταθεί η βλάβη που προκάλεσε την διπλωπία σε 6 μήνες τότε μπορεί να αντιμετωπιστεί χειρουργικά.