ΑΜΒΛΥΩΠΙΑ

Η αμβλυωπία που συχνά αναφέρεται και ως «τεμπέλικο μάτι» είναι η οφθαλμική κατάσταση, όπου η λειτουργία της όρασης δεν αναπτύχθηκε με τον φυσιολογικό τρόπο, με αποτέλεσμα τα μάτια να μην συνεργάζονται. 

amblyopiaΧαρακτηρίζεται χωρίς αμφιβολία, ως η πιο συχνή οφθαλμολογική πάθηση της παιδικής ηλικίας.  Η όραση αναπτύσσεται φυσιολογικά από τη γέννηση μέχρι περίπου την ηλικία των 6 ετών.

Ουσιαστικά, κοιτάζουμε με τα μάτια, αλλά βλέπουμε με τον εγκέφαλο, τα μάτια στέλνουν οπτικά μηνύματα στον εγκέφαλο για να εκπαιδευθούν τα οπτικά του κέντρα. 

Για τη φυσιολογική όραση, θα πρέπει τα μάτια να είναι στραμμένα προς το ίδιο αντικείμενο  ενώ κάθε μάτι βλέπει το ίδιο αντικείμενο από ελαφρώς διαφορετική γωνία, και συνεπώς στέλνει διαφορετική εικόνα στον εγκέφαλο ο όποιος  τις αναμιγνύει σε μία μόνο εικόνα που είναι τρισδιάστατη.

Αν η όραση του ενός οφθαλμού μειώνεται επειδή αποτυγχάνει να λειτουργήσει σωστά με τον εγκέφαλο, και μεταφέρει θολερή εικόνα , ο εγκέφαλος  την απορρίπτει και ευνοεί το άλλο μάτι.

Στη συνέχεια,  το παιδί σταματά αυτόματα να χρησιμοποιεί το αδύναμο μάτι με αποτέλεσμα, να αναπτύσσεται αμβλυωπία.   Εάν η αμβλυωπία αν δεν ανακαλυφθεί σε μικρή παιδική ηλικία, δυστυχώς δεν μπορεί να θεραπευτεί και τότε καθιστά το παιδί σχεδόν τυφλό στο ένα μάτι για όλη τη ζωή.

Ποιους επηρεάζει & αιτίες πρόκλησης

Είναι οφθαλμολογική πάθηση της παιδικής ηλικίας. Από τη γέννηση μέχρι περίπου την ηλικία των 6 ετών, τα μάτια των παιδιών εκπαιδεύονται  στο  να στέλνουν  πληροφορίες στον εγκέφαλο, σε πλήρης συνεργασία.

Αντιμετώπιση

Η αμβλυωπία εάν εντοπιστεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα, ανατάσσεται και η όραση βελτιώνεται θεαματικά.  Πιστοποιημένη θεραπεία αποτελεί επίσης η επικάλυψη του καλύτερου ματιού,  έτσι ώστε να επιτευχθεί η 'εκγύμναση' του άλλου. Δύο ώρες επικάλυψης της ημέρα πιθανόν να είναι αρκετές σε αρχικά στάδια και σε παιδιά με μικρές ηλικίες. Εντούτοις η αποκατάσταση της όρασης σε 10/10 δεν είναι πάντα εφικτή.

Υπάρχουν διάφοροι μεθόδοι κάλυψης  και άλλες λύσεις που μπορεί να συστήσει ο παιδοφθαλμίατρος (π.χ. σταγόνες ατροπίνης).