ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ

Τι ακριβώς είναι η τοπογραφία κερατοειδούς;

examination with corneal topographyΗ έννοια “τοπογραφία” ετυμολογικά σημαίνει την περιγραφή κάποιου τόπου – εκτίμηση και απεικόνιση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών μίας επιφάνειας. Στην Οφθαλμολογία σημαίνει ανάλυση της καμπυλότητας του κερατοειδούς όπου μας δίδει αξιόπιστα αποτελέσματα, σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα. Η τοπογραφία του κερατοειδούς αποτελεί μια ειδική εξέταση όπου ο οφθαλμίατρος αποσπά χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την καμπυλότητα του κερατοειδή, τόσο σε ποσοτικό όσο και ποιοτικό επίπεδο, μέσω έγχρωμων χαρτών, από το κέντρο μέχρι και την περιφέρεια του τελευταίου. Σε έναν τοπογραφικό χάρτη αναπαρίσταται χρωματικά η κατανομή της διαθλαστικής ισχύος στην κερατοειδική επιφάνεια (κέντρο και περιφέρεια).Εναι μία μη επεμβατική, ανώδυνη, γρήγορη και ακριβής απεικονιστική τεχνική χαρτογράφησης του κερατοειδούς χιτώνα του οφθαλμού. Είναι απεικονιστική μέθοδος και ως εκ τούτου είναι εύκολα επαναλήψιμη και με συγκρίσιμα αποτελέσματα.

Οι διαφορετικοί χρωματισμοί σε μια τοπογραφία κερατοειδούς (corneal map) απεικονίζουν τις περιοχές με την υψηλότερη ή τη μικρότερη διαθλαστική δύναμη. Η κλίμακα των χρωμάτων βοηθά επίσης στο να συγκρίνουμε διαφορετικούς οφθαλμούς αλλά και μεταβολές στον ίδιο οφθαλμό. Οι διαφορετικοί χρωματισμοί σε μια τοπογραφία κερατοειδούς υποδηλώνουν τις περιοχές με την υψηλότερη ή μικρότερη διαθλαστική δύναμη του κερατοειδούς, αντίστοιχα, ενώ η κλίμακα των χρωμάτων ευνοεί περαιτέρω συγκρίσεις με διαφορετικούς οφθαλμούς, ακόμη και μεταβολές στον ίδιο τον οφθαλμό. Χρώματα όπως το πορτοκαλί και το κόκκινο αντιπροσωπεύουν κυρτές περιοχές του κερατοειδή ενώ τα πιο ψυχρά χρώματα όπως μπλέ και πράσινο τις πιο επίπεδες επιφάνειες του.

Πού χρησιμοποιείται;

eye check with corneal topographyΗ τοπογραφία κερατοειδούς χρησιμοποιείται ευρέως στην Οφθαλμολογία. Παραδείγματα χρήσεων της είναι για τον προσδιορισμό της διάθλασης, ιδιαίτερα σε δύσκολες περιπτώσεις, για την εφαρμογή φακών επαφής.

Αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τον σύγχρονο οφθαλμίατρο γιατί βοηθά στην ποιοτική και ποσοτική ανάλυση στα άτομα με κερατόκωνο, αφού μέσω των τοπογραφικών χαρτών ορίζεται το μέγεθος, η θέση και η καμπυλότητα του κώνου καθώς επίσης και στη διαθλαστική χειρουργική αφού εξυπηρετεί προεγχειρητικούς παράγοντες (αναβολή επέμβασης και αποκλεισμό της σε άτομα με αρχόμενο κερατόκωνο, σχεδιασμό και εκτέλεση διαθλαστικών επεμβάσεων με βάση τη κερατοειδική επιφάνεια) αλλά και μετεγχειρητικούς παράγοντες για έλεγχο της έκβασης του τελικού αποτελέσματος.

Άλλη χρήση της είναι για τις διαθλαστικές χειρουργικές επεμβάσεις τόσο προεγχειρητικά για τον ακριβή προσδιορισμό της διάθλασης όσο και για την μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών. Επίσης, χρησιμοποιείται στη χειρουργική επέμβαση του καταρράκτη όταν ο ασθενής εκτός από καταρράκτη έχει και αστιγματισμό και επιθυμεί να απαλλαγεί από αυτόν. Το μηχάνημα βοηθά  στη λήψη απόφασης για ένθεση ενδοφακού με αστιγματισμό και  για τον ακριβή καθορισμό του άξονα και της τιμής του αστιγματισμού.