ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ OCULUS

optica pedia oculusΗ εξέταση των οπτικών πεδίων εφαρμόζεται συνήθως για την διάγνωση και παρακολούθηση του γλαυκώματος, αλλά και στη διερεύνηση νευρολογικών παθήσεων.

  • Ο έλεγχος των οπτικών πεδίων αναφέρεται στην εξέταση της κεντρικής όρασης (ικανότητα να διακρίνουμε αντικείμενα εκεί όπου στρέφουμε το βλέμμα) καθώς επίσης και τη περιφερική (πλάγια) όραση η οποία αφορά όλα εκείνα τα αντικείμενα που ενώ δεν τα κοιτάμε απευθείας εντούτοις τα αντιλαμβανόμαστε με την άκρη του ματιού μας.
  • Η εξέταση γίνεται ξεχωριστά για κάθε μάτι ώστε να εξετάζεται το οπτικό πεδίο του κάθε οφθαλμού μεμονωμένα ενώ δεν υπερβαίνει τα δέκα λεπτά.
  • Πρόκειται για μια ανώδυνη εξέταση με κύριο ζητούμενο την εύρεση, από μέρους των ασθενών, φωτεινών ερεθισμάτων μέσα από τα διάφορα σημεία του θόλου. Το βλέμμα κατά τη διάρκεια της εξέτασης πρέπει να βρίσκεται σε σταθερή και ευθεία θέση και όχι να ψάχνει το στόχο-ζητούμενο ενώ όταν αυτός γίνει αντιληπτός στην περιφερική όραση οι ασθενείς καλούνται να ανταποκριθούν στην εμφάνιση του με το πάτημα ενός κουμπιού που έχουν στο χέρι.
  • Τα αποτελέσματα από το σύνολο των ερεθισμάτων που έγιναν αντιλήψιμα από τον ασθενή καταγράφονται σε σχετικό διάγραμμα το οποίο αξιολογείται δίδοντας πιθανές αλλοιώσεις.
  • Η εξέταση του οπτικού πεδίου μετρά την ικανότητα του ασθενή να αναγνωρίζει την ύπαρξη φωτός σε κάθε περιοχή του αμφιβληστροειδή χιτώνα. Ως εκ τούτου απώλεια περιφερικής όρασης σημάνει ύπαρξη γλαυκώματος.
  • Η εξέταση και επανεξέταση του οπτικού πέδίου βοηθά τον οφθαλμίατρο να εκτιμήσει τη πορεία της νόσου, ανά πάσα στιγμή
  • Το οπτικό πεδίο της εταιρείας oculus διαθέτει αυτόνομο ενσωματωμένο υπολογιστή για απομνημόνευση και αποθήκευση των δεδομένων-στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων και πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης σε σύγκριση με το φυσιολογικό κάθε ηλικίας -εξέταση οφθαλμού μέσω monitor

Ποσό διαρκεί η εξέταση;

Η διαδικασία για την εξέταση Οπτικών Πεδίων διαρκεί περίπου 8-10 λεπτά για κάθε εξεταζόμενο οφθαλμό.